Sabtu, 18 Julai 2009


APAKAH JENIS PEMIMPIN ANDA/ANDA SEBAGAI PEMIMPIN

1. AUTOKRAT
>Kurang mempercayai ahli-ahli kumpulan.
>Hanya mempercayai ganjaran yang berupa kebendaan sahaja yang boleh memberi dorongan kepada orang.
>Perintah yang dikeluarkan mesti dilaksanakan tanpa sebarang persolanan.

2. BENEVOLENT AUTOKRAT
>Memberi perhatian kepada pengikut-pengikutnya.
>Memberikan tanggapan bahawa ia saorang demokratik.
>Sentiasa membuat keputusan sendiri

3. DEMOKRAT
>Membuat keputusan bersama dengan ahli kumpulan.
>Menerangkan sebab-sebab keputusan yang dibuat sendiri kepada kumpulan.
>Menyampaikan pujian dan kritikan secara kolektif.

4. LAISSEZ-FAIRE
>Tidak mempuyai keyakinan terhadap kepimpinan sendiri.
>Tidak menetapkan matlamat untuk kumpulan.
>Komunikasi dan interaksi antara kumpulan dikurangkan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan